Døve PokerLive Poker

Alle er velkommen i Frederiksberg Pokerklub men…

raise620

Onsdag morgen kunne 1stpoker fortælle om nye opstrammede regler hos Frederiksberg Pokerklub hvor der nu kun må snakkes Dansk og Engelsk ved bordene.

Men der var åbenbart også noget med de hørehæmmende & døve pokerspillere og med deres tegnsprog ved bordene der gjorde at de endnu engang måtte sende en email ud til medlemmerne af pokerklubben.


Frederiksberg Pokerklub skriver

Kære pokerspiller,

Siden vores udmelding i mandags vedr. de nye regler for tilmelding til vores turneringer, har vi måttet erfare at det har vækket nogen utilfredshed hos en del af vores medlemmer.

Det er derfor utroligt vigtigt for os at understrege at vores skrivelse ikke på noget tidspunkt har været ment som diskrimination eller har været møntet på en bestemt gruppe og vi er rigtig kede af nogle har opfattet det sådan.

Som nævnt i skrivelsen, er de nye regler en konsekvens af at vi desværre har oplevet mange uheldige episoder og misforståelser pga. kommunikationsudfordringer. I denne forbindelse skal det også nævnes at vi som klub selvfølgelig også har et ansvar i denne problematik og at det er noget som vi fremover skal og vil blive bedre til at imødekomme.

Hvad skrivelsen dog IKKE nævnte, og som vi bevidst valgte at udelade var, at vi har fået henvendelser fra nogle af vores medlemmer vedrørende mistanke om colluding (snyd vha. to eller flere spillere der “spiller sammen”) rettet mod nogle af de af vores medlemmer som ikke kommunikerer på dansk eller engelsk ved bordene.

For at komme denne udfordring til livs, i øvrigt en udfordring vi som licenseret pokerklub er pålagt at se med stor alvor på, valgte vi denne, i vores øjne, mere diplomatiske og neutrale tilgang omhandlende den generelle kommunikation ved bordene. For os virkede denne tilgang mere respektfuld ift. en direkte udmelding om at enkelte og bestemte sprog ville være forbudt, da vi var overbevist om, at netop denne form for udmelding kunne føles diskriminerende for nogle.

Det skal endnu en gang understreges at vi som sagt aldrig har haft til hensigt at udelukke nogen eller træde nogen over tæerne. Vi ønsker at alle skal have muligheden for at komme og spille poker i hvad vi selv synes er Danmarks bedste og flotteste pokerklub.

Og ja, set i bagklogskabens lys, både burde og kunne vi nok have grebet situationen anderledes an, men vi er kun mennesker og på trods af vi handler ud fra vores bedste intentioner, er det svært at gøre alle glade hver gang. I den forbindelse skal det også nævnes at vi er rigtig glade for alle jeres tilbagemeldinger de sidste par dage ovenpå vores udmelding. Som visse medlemmer har nævnt, understreger det også en vigtighed i, at vi fremover søger en dialog med vores medlemmer, bl.a. for at undgå fremtidige situationer som denne.

På baggrund af ovenstående, og som overskriften indikerer, har vi derfor besluttet at ALLE selvfølgelig fremover skal være velkomne i Frederiksberg Pokerklub!

Det betyder dog, at vi har været nødt til at indføre nedenstående regler. Reglerne vil fremgå på vores tilmeldingsside, samt blive opråbt før hver turneringsstart.

1. Dansk og engelsk er tilladt i tale OG skrift. Vi lægger papirblokke på alle bordene således hørehæmmede og andre kan udtrykke sig på skrift og andre ved bordet kan kigge med.

2. Alle andre sprog, herunder tegnsprog, er altså ikke tilladt under spillet. Dog er det tilladt at tale andre sprog, eller bruge tegnsprog, hvis man taler med spillere, der ikke sidder ved ens eget bord eller, hvis man begge er ude af turneringen.

3. Har en spiller brug for at få oversat teksten fra dansk til engelsk eller omvendt, kan medspillere hjælpe med dette. Ellers vil turneringslederen træde ind og oversætte.

4. Vi hænger plakater op med de mest gængse poker-gestus. Altså f.eks. “Check”, “Call”, “Raise” osv. De er tilladte fordi de er universelle og alle kender dem. Al anden form for håndtegn vil blive anset som værende ulovlige.

Vi håber i vil tage godt mod disse nye regler og glæder os til at se jer.

Husk vi holder turnering fredag kl. 19:00. Buy-in er kr. 200,- og tilmelding skal som altid ske via vores clubcommander

Der er en gratis øl eller vand til alle deltagere.

Med pokervenlige hilsner
Frederiksberg Pokerklub


Heinz Kristensen som du kan se i artikel billedet har ikke noget med denne klub at gøre, men han har naturligvis hørt om dette, da han laver pokerturneringer i Danmark for hørehæmmende og døve. Der var ikke yderligere kommentarer omkring dette fra Heinz, så vi går ud fra det ikke er et større problem end at det kan løses 🙂

1stpoker.dk var med til den første poker turnering for døve på Casino Munkebjerg, Vejle og her lærte vi lidt om døvepokeren og tegnsproget ved pokerbordene.

Se også: Poker på Tegnsprog af Heinz Kristensen


 

Back to top button
1stpoker.dk